Publicaties Verslagen Kerngroep

Update omtrent de 3 geplande biomassacentrales (27 mei 2021)

Update omtrent de 3 geplande biomassacentrales (27 mei 2021)

Zoals wij eerder hebben laten weten hebben zowel Beijerinck, als Wayland (beide aan de Zesde Tochtweg) diverse afwijzingen gekregen op de aanvraag voor de benodigde natuurvergunning. De Provincie Zuid-Holland heeft ons enige weken geleden laten weten dat de zaak van Wayland mbt de natuurvergunning eind juni verder wordt behandeld in een hoorzitting. Johan Vollenbroek van het MOB, zal voor ons hierbij aanwezig zijn.

Verder staat er nog een rechtzaak te wachten mbt de omgevingsvergunning. De rechtbank heeft met de eisers tijdens een eerdere zitting afgesproken om Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) in te schakelen.

De STAB is een onafhankelijke organisatie, en zal onderzoek verrichten en advies uitbrengen ten aanzien van de omgevingsvergunning aan de rechtbank, zodat zij de beroepen goed kan beoordelen.

Er wordt door STAB gekeken naar de volle omvang van de zaken, en de natuuraspecten. Zij kijken naar het geheel, dus de 3 biomassacentrales bij elkaar.

Dit onderzoek zal naar verwachting enige maanden in beslag nemen.


Terug