Over ons

OVER ONS

Om alle bezorgdheid in Waddinxveen rondom de geplande biomassacentrales te bundelen en de bewoners centraal te vertegenwoordigen hebben we een kerngroep geformeerd onder de naam: Geen Biomassacentrale Waddinxveen.

 

De kerngroep is geïnitieerd door het Wijkplatform Zuidplas-Triangel in samenwerking met:

 • De initiatiefnemer van de petitie (Sandra Plantenga)
 • De oprichters van de Facebook groep (Jurrien Franken, Richard Franken en Rob Reehuis)
 • Vertegenwoordigers van het Wijkplatform Zuidplas/Triangel Waddinxveen (voorzitter Titia de Zeeuw)
 • Deskundige op het gebied van vergunningen en techniek (Bert Kool)

 

Vier van ons hebben ook de gemeenteraad toegesproken op 19 September 2018.

 

De kerngroep vormde de basis voor wat inmiddels is uitgegroeid tot een collectief met een glasheldere doelstelling: geen biomassacentrales in Waddinxveen.

 

Ter ondersteuning kunnen we beschikken over deskundigen uit diverse vakgebieden. Voor het overgrote deel zetten deze mensen zich kosteloos in, slechts bij uitzondering wordt (onafhankelijke) deskundigheid door ons ‘ingehuurd’.

 

Foto: Pim Mul

 

We zijn actief op diverse gebieden:

 • De organisatie rondom de petitie en de Facebook groep
 • Het creëren van zoveel mogelijk openheid en voorlichting
 • Het oprichten en onderhouden van een website
 • Contacten onderhouden met de Waddinxveense politiek en de politiek van gemeente Zuidplas
 • Contacten onderhouden met de provincie
 • Informeren van de pers, ook met ingezonden brieven
 • Contacten onderhouden met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Bestuderen van bestemmingsplannen en vergunningen, vragen erover stellen
 • Juridisch advies inwinnen, aantekenen bezwaar daar waar nodig en kansrijk
 • Beroep aantekenen bij de rechtbank

 

We zullen de belangen van de inwoners van Waddinxveen ten aanzien van de biomassacentrales zo goed mogelijk behartigen.

 

Hebt u suggesties, denkt u een (deskundige) bijdrage te kunnen leveren of hebt u vragen, neem dan per email contact met ons op of reageer via de Facebook groep. Wilt u liever telefonisch met ons in contact, mail dan uw telefoonnummer en wij bellen u terug.