Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.geenbmcwaddinxveen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Gebruik van informatie

Kerngroep GeenBMCWaddinxveen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kerngroep GeenBMCWaddinxveen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kerngroep GeenBMCWaddinxveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kerngroep GeenBMCWaddinxveen en de gebruiker van de website ontstaan. 

 

E-mail
Kerngroep GeenBMCWaddinxveen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kerngroep GeenBMCWaddinxveen te corresponderen, accepteert u dit risico. 

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kerngroep GeenBMCWaddinxveen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kerngroep GeenBMCWaddinxveen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Kerngroep GeenBMCWaddinxveen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kerngroep GeenBMCWaddinxveen daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.