Zienswijze Parapluplan Biomassacentrales

Als reactie op de onrust rondom de geplande biomassacentrales in Waddinxveen heeft de gemeente Waddinxveen eerder dit jaar aangegeven dat er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is waarin geen plaats is voor nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen:

https://www.waddinxveen.nl/biomassacentrales-waddinxveen

 

Dat parapluplan biomassa-installaties ligt er nu, de kern van het besluit is:

 

Het plan laat voor eigen gebruik nieuwe biomassa-installaties toe:

  • Tot 130 kWth zonder voorwaarden.
  • Boven de 130kWth t/m 1 MWth kan het bevoegd gezag de centrale alsnog toestaan als op de perceelsgrens van het biomassa-installatie terrein de concentratie toename van fijnstof en stikstofoxide onder de 3% blijft.
  • Boven de 1MWth is niet toegestaan.

 

In de praktijk betekent dit echter dat er een onbeperkt aantal nieuwe biomassa-installaties in Waddinxveen bij kunnen komen. Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld aan vermogens onder de 130 kWth en de 3% luchtkwaliteitsnorm daarboven t/m 1 MWth  is zo ruim, dat daar in de praktijk nagenoeg altijd aan wordt voldaan.

Dit zijn niet echt hele kleine installaties, met 130 kWth kun je ruwweg zo’n 50 huizen van energie voorzien en bij 1 MWth is dat rond de 400 huizen. Daarnaast is algemeen bekend (en dat wordt ook door het Tauw luchtrapport aangetoond) dat kleinere installaties in de wijk een negatieve invloed op de luchtkwaliteit hebben met een niet te verwaarlozen impact op de omringende huizen, scholen en sportaccommodaties.

 

Dat er geen nieuwe biomassacentrales bij kunnen komen zoals de gemeente in haar communicatie stelt is dus onzin. Wij vinden dat er wel een plan moet komen dat volledig recht doet aan deze uitspraak: Geen plaats voor nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen!

 

Daarom hebben wij een zienswijze ingediend met onze bezwaren op dit plan en met het verzoek het plan aan te passen zodat er geen nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen bij komen!

Omdat de gemeente nu waarschijnlijk met argumenten komt dat het juridisch niet mogelijk is om extra biomassacentrales volledig te verbieden, vragen we de gemeenteraad dit tot op de bodem uit te zoeken en geven we een aantal opties aan om uitbreiding in dat geval dan zoveel mogelijk aan banden te leggen.

 

het bestemmingsplan en verschillende zienswijzen:

 

Het paraplubestemmingsplan bekijken, klik hier.

 

De zienswijze van Geen Biomassacentrale Waddinxveen, klik hier..

De zienswijze van Wijkplatform Zuidplas - Triangel, klik hier.

De zienswijze van de Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen, klik hier.