Ik doe mee

Ik doe mee

 

De hoorzittingen op 13 en 15 maart 2019 waren belangrijk. Beide zittingen werden in totaal bezocht door bijna tweehonderd personen. De vele sprekers vertolkten de opvattingen, inzichten en emoties van duizenden mensen die de petitie tegen de komst van biomassacentrales naar Waddinxveen hebben ondertekend. De voorzitter van de commissie bezwaarschriften had begrip voor de sentimenten en gedoogde dat het aanwezige publiek applaudisseerde om de betogen te ondersteunen.

 

De commissie bereidt nu in stilte een advies voor, dat eind april aan de gemeente wordt gepresenteerd.

 

 

Ik meld een klacht

Toch leverden de hoorzittingen ook nu al concreet iets op. Een aantal sprekers vroeg zich af hoe in de toekomst de controle wordt geregeld op wat een biomassacentrale ingaat (om verbrand te worden) en wat eruit komt (rook, gassen, geuren). Deze controles worden uitgevoerd door de vergunningverlener (Omgevingsdienst Midden-Holland). Duidelijk werd dat de frequentie van deze controles beperkt is (één keer per jaar), maar ook inhoudelijk niet indrukwekkend (een visuele inspectie en/of controle van de administratie). Echter, klachten vormen de aanleiding voor extra en intensievere controles. Dat betekent dat wij samen invloed kunnen uitoefenen op ODMH om ad hoc controles uit te voeren.

 

Zolang er geen biomassacentrales zijn, is deze mogelijkheid niet aan de orde. Toch is er wel een mogelijkheid dit mechanisme al te beproeven in een vergelijkbare situatie. Het composteren van WAGRO aan de Beijerincklaan geeft (geur)overlast. Klachten kunnen bij ODMH worden gemeld middels een (digitale) Melding Milieuoverlast. Kennelijk is het aantal klachten over WAGRO zo groot dat hiervoor een afwijkende procedure is ontwikkeld, waarbij uitsluitend telefonisch een melding kan worden gedaan op 0888-333 555.

Ik hou u op de hoogte
U kunt samen met ons uw oren en ogen goed open houden. Alle berichtgeving over biomassacentrales houden we nauwgezet bij. Voor wat betreft de lokale, Waddinxveense situatie zijn wij extra alert. Denkt u over belangrijke informatie te beschikken, die nog niet prominent is gedeeld (via Facebook of een publicatie), tipt u ons dan via een mailbericht.

 

Ik denk mee

Op dit moment hebben we nog geen concrete plannen voor specifieke vervolgacties acties. Maar die gaan er zeker komen! Wij denken namelijk dat actie wel een aanvullend middel kan zijn om ons doel ‘geen biomassacentrale’ te bereiken. Denk met ons mee en zet uw ideeën in een mail.


Ik breng de website onder de aandacht
Het is van belang dat alle inwoners van Waddinxveen geïnformeerd worden over de voorgenomen komst van biomassacentrales. Een regelmatig bezoek aan onze website raden wij alle mensen die wonen en werken in Waddinxveen zeker aan.


Ik sluit me aan bij de Facebookgroep ‘Biomassacentrales Waddinxveen!
Sinds 18 februari 2018 is deze groep actief. De leden van de groep delen hun kennis en opinies rond de vraag ‘Is een biomassa in Waddinxveen een vloek of een zegen?’