Publicaties Verslagen Kerngroep

Regiezitting inzake de 3 BMC's

Woensdag 18 december was de eerste zogeheten regiezitting in de Rechtbank Den Haag inzake de drie BMC's in Waddinxveen.

Het verzoek was om de BMC's in gezamenlijkheid te behandelen, vanwege de organisatorische en functionele binding en vanwege de stapeleffecten van de emissies. De rechtbank heeft hier gehoor aan gegeven.

 

Zowel Beijerinck BV als Waylands hebben inmiddels een vergunning aangevraagd voor de Wet natuurbescherming met de nieuwe regelgeving vanuit de PAS. De behandeling hiervan zal nog even duren.

 

Ook wil de Rechtbank meer weten over de aanleg van het warmtenet en de op te richten coöperatie hiervoor, waar ook nog tijd overheen zal gaan. Om die reden heeft de Rechtbank besloten om rond september 2020 de beroepen te behandelen als er meer duidelijkheid is over al deze onderwerpen.

 

Dan zal ook nog de STAP worden ingezet, een onafhankelijk onderzoeksorgaan van de Rechtbank. Die zal dan technisch onderzoek doen naar de individuele en cumulatieve uitstoot van de BMC's, evenals de samenhang tussen de 3 BMC's.

 

Wordt vervolgd.

 
 
Wijkplatform Zuidplas- Triangel 

Terug