Publicaties Verslagen Kerngroep

Een update vanuit de kerngroep Geen Biomassacentrale Waddinxveen

24-09-2019

 

Ruim een jaar geleden is de petitie gestart tegen de komst van biomassacentrales in Waddinxveen. De petitie is inmiddels aangeboden aan Burgemeester en Wethouders en aan de Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland. We zien dat door de blijvende actualiteit de petitie nog steeds wordt ondertekend: De teller staat inmiddels op 4622 ondertekeningen! https://petities.nl/petitions/geen-biomassacentrales-in-waddinxveen?locale=nl

 

We hebben met elkaar onze stem laten horen bij het inspreken tijdens de raadsvergadering, bij de hoorzittingen, in persoonlijke brieven richting B&W, maar ook in de vele ingezonden brieven in de krant. Echter het gemeentebestuur blijft op ramkoers liggen richting de bouw van de biomassacentrales en wil het beleid niet wijzigen ten gunste van de gezondheid van haar inwoners.  Op dit moment is echter de komst van geen enkele biomassacentrale nog 100% zeker vanwege de rechtszaken die zijn gestart en vanwege de recente PAS uitspraak door de Raad van State (zie hieronder).

 

Wat doen wij op de achtergrond?

Er wordt nog steeds aan alle kanten gewerkt om ervoor te zorgen dat de biomassacentrales er niet komen, de laatste ontwikkelingen:

  • We hebben een samenwerking met Johan Vollenbroek van het MOB (Mobilisation for the Environment). Dit is de man die ervoor gezorgd heeft dat de Raad van State een streep heeft gezet door de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hij zet zich in tegen biomassacentrales. 
  • A.s. vrijdag zijn we op uitnodiging van de Commissaris van de Koning bij de Statenbijeenkomst om met de leden van de Provincie Zuid Holland in gesprek te gaan.
  • We hebben ons ook verenigd in de federatie Het FAB. Dit is een landelijke samenwerking tegen het verbranden van biomassa en ontbossing. De organisatie bestaat uit verschillende actiegroepen (waaronder Geen Biomassacentrales Waddinxveen) en diverse stichtingen uit Nederland. De doelstellingen zijn o.a. een halt toe te roepen aan de bomenkap voor biomassaverbranding en een halt toe te roepen aan de SDE subsidies die er nu voor zorgen dat het opwekken van energie uit biomassa zo aantrekkelijk is. Buiten dat, wendt de groep zich tot de landelijke politiek en tot Brussel, in de hoop dat het Europees Parlement in het klimaatakkoord de formulering over biomassa aanpast. Inmiddels zijn er veel internationale samenwerkingen ontstaan. Zie de website http://the-fab.org/

 

Wat heeft ons protest in Waddinxveen opgeleverd?

  • Het protest van de inwoners heeft opgeleverd dat er geen verdere wildgroei ontstaat van nog meer biomassacentrales, er is nu een maximum van 3. Wat ons betreft nog steeds 3 teveel. 
  • Verder hebben de exploitanten een belofte gedaan om gebruik te maken van de best beschikbare techniek, mochten de centrales er toch komen.

 

Wat verder speelt:

  • Zeer binnenkort zal de rechtszaak tegen Wagro gaan starten.
  • Beijerinck heeft alle vergunningen, maar gezien het stikstofbesluit en de uitspraak hierover zal hij niet zomaar mogen bouwen. Het MOB heeft een handhavingsverzoek gestuurd naar de gemeente, de Provincie ZH en naar de Omgevingsdienst Midden Holland
  • Een aantal partijen hebben beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de komst van de Wayland centrale. 
  • We hebben inspraak gehad in het theoretische luchtkwaliteit onderzoek van Tauw. Dit heeft geleid tot een ietwat verbeterde en aangepaste versie uitgangspuntennotitie.

Terug