Publicaties Publicaties

Desnoods fraude plegen om biomassacentrale in Waddinxveen gerealiseerd te krijgen?

Desnoods fraude plegen om biomassacentrale in Waddinxveen gerealiseerd te krijgen?

 

Wayland Energy Waddinxveen B.V. is vast van plan om een nieuwe biomassainstallatie te gaan bouwen aan de Zesde Tochtweg te Waddinxveen. Deze krijgt een vermogen van 14,99. Waarom niet afgerond naar 15 MW? Simpel: vanaf 15,00 MW is er ook een omgevingsvergunning nodig met daarin voorschriften, heel vervelend. Op deze manier omzeil je dat handig.

 

Aanvraag om natuurvergunning afgewezen

Jammer voor Wayland: er is wel een natuurvergunning nodig omdat er stikstofoxiden en ammoniak uit de schoorsteen komen. In augustus 2020 is de aanvraag door de provincie geweigerd omdat niet kon worden uitgesloten dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zou toenemen. Sterker nog: die zou flink toenemen. Ook op de Nieuwkoopse plassen, Biesbosch, etc.

 

De in 2018 door AAB geraamde emissie bedroeg voor de gebruiksfase:

  • 29.380 kg NOx/jaar
  • 1.010 kg ammoniak/jaar
  • met een depositie van 0,23 mol/ha/jaar.

 De aanvraag is op basis hiervan terecht afgewezen.

 

Bijgestelde stikstofemissies

Wayland maakte september 2020 bezwaar tegen de afwijzing. Het voornaamste bezwaar van de door Wayland ingehuurde Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is dat volgens Leeman er helemaal geen natuurvergunning nodig zou zijn.

 

Leeman beweert dit op basis van de volgende door Wayland/AAB bijgestelde emissies in een nieuw rapport (voortoets van 9 oktober 2020) met daarin de volgende data (afgerond) (weer alleen gebruiksfase):

  • 270 kg NOx/jaar
  • 17 kg ammoniak/jaar
  • met een depositie van 0,00 mol/ha/jaar.

Geconcludeerd wordt dat er geen stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden plaatsvindt: “vervolgacties zijn niet noodzakelijk”.

 

De NOx-emissie is dus in 2 jaar tijd op miraculeuze wijze gezakt van 29.380 kg/jaar naar 269,55 kg/jaar! Minder dan 1%! Een knap staaltje vooruitgang van de techniek, of zou er iets anders aan de hand zijn?

 

Biomassacentrale HoSt in Andijk

Deze bijgestelde getallen blijken gebaseerd te zijn op metingen van maart 2020 aan een houtgestookte installatie van HoSt B.V in Andijk. De emissiemetingen zijn in maart 2020 uitgevoerd door de Luchtmeetdienst van bureau ELM. Alle metingen bedroegen volgens het rapport minder dan 1 ppm (< 2,4 mg/Nm3) bij een wettelijke norm van 145 mg/Nm3. Technisch gezien is dit onmogelijk. Onze conclusie is dat men óf vergeten is om de meters aan te zetten, óf dat er aan schone lucht is gemeten. Zelfs met gasstook inclusief DeNOx zijn deze cijfers onmogelijk.

 

Conclusie

Wayland is kennelijk bereid om in de aanvraag om een natuurvergunning aantoonbaar onjuiste getallen te presenteren om toch een natuurvergunning te bemachtigen voor de biomassacentrale in Waddinxveen dan/wel een vergunningplicht te ontlopen. Fraude of incompetentie? Wayland Energy Waddinxveen B.V., AAB NL, Leeman Verheijden Huntjens Advocaten, Host Biogas BV en Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV (ELM) werken hierin eendrachtig samen. Hoorzitting op 23 november 2020 om 14.00.

 

 

Bron     : mobilisation.nl

Datum : __-10-2020

Auteur : 


Terug