Publicaties Verslagen Kerngroep

ONS KLIMAAT RED JE NIET DOOR DE BOSSEN TE VERBRANDEN

ONS KLIMAAT RED JE NIET DOOR DE BOSSEN TE VERBRANDEN

 

Aan       : de leden van de SER-werkgroep Duurzaamheidskader Biomassa
Betreft : brandbrief

                 m.b.t. onmiddellijk stopzetten Nederlandse overheidssubsidievoor houtige biomassa (SDE+)

 

Lees de brief hier.


Terug